Automation Specialist

 • GSK
 • Selangor, Malaysia
 • Sep 29, 2023
Engineering

Job Description

Tên địa điểm: Malaysia - Petaling Jaya
Ngày đăng tuyển: Aug 29 2023

The Automation Specialist will collaborate and work with our EEE (External Expert Engagement) organization to establish standard process management, transform processes and drive continuous improvement.

This role will provide YOU the opportunity to lead key activities to progress YOUR career.  These responsibilities include some of the following:

 • Collaborate with EEE organization (this includes all departments) to establish standard process management.

 • Establish and embed process improvements using data mining and management techniques where applicable to increase operational efficiency.

 • Proactively work with EEE organization to transform processes to eliminate risks and support optimizations to drive continuous improvement.

 • Analyse business problems and execute problem solving using best practices in problem management.

 • Produce process metrics working with services and IPG (Insights, Performance and Governance) team, identifying trends, patterns and improvements.

 • Collaborate with team members to determine best practices and client requirements for automation.

 • Design, develop, and test automation workflows.

 • Deploy RPA (Robotic Process Automation) components including bots, robots, development tools, code repositories and logging tools.

 • Support the launch and implementation of RPA solutions.

 • Assure the quality of the automation (QA processes).

 • Monitor and maintain automation post-implementation and resolve any potential issues to ensure smooth business operations.

 • Create and maintain process documentation outlining best practices and troubleshoot errors.

 • Aid and support the coaching and training of other team members in EEE to ensure all employees are confident in the use of software applications.

Why you?

Basic Qualifications:

 • 3-5 years of experience developing and implementing software applications.

 • 2+ years experience in any of the programming languages (e.g. C/C++, Python, VB Script, Ruby, Java, JS, .Net).

 • Hands on experience on RPA tools and cognitive platforms such as UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, etc. UiPath experience is highly preferred.

 • Basic programming knowledge on HTML, JavaScript (or any scripting language).

 • Able to design technical specification documents for RPA Projects.

 • Experience developing and consuming APIs.

 • Basic knowledge of ML (Machine Learning) and AI (Artificial Intelligence).

 • Experience with Databases, such as SQL and NoSQL.

Preferred Qualifications:

 • Working experience in Healthcare, Medical Device or Pharmaceutical industries.

 • Attention to detail

 • Business analysis working experience

 • Strong organizational, and project management skills

 • Excellent communication and interpersonal skills

 • Ability to work under pressure and meet tight deadlines

 • Strong problem-solving and analytical skills

 • Ability to analyze data from divergent sources and translate it into meaningful recommendations

 • Excellent English writing skills

 • Proficient in Visio

Why GSK?

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những công ty chăm sóc sức khỏe tiên tiến, hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy nhất thế giới. Chúng tôi tin rằng tất cả chúng tôi đều mang lại điều gì đó riêng biệt cho GSK và khi chúng tôi kết hợp kiến thức, kinh nghiệm và phong cách của mình với nhau, thì phạm vi tác động mà chúng tôi đem lại là vô cùng to lớn. Hãy cùng chúng tôi tham gia vào hành trình tại GSK, nơi bạn sẽ được truyền cảm hứng để cống hiến hết sức mình cho bệnh nhân và người tiêu dùng. Một nơi mà bạn có thể là chính mình, cảm thấy thoải mái và không ngừng phát triển.

  

Thông báo quan trọng dành cho các cơ quan/doanh nghiệp tuyển dụng

GSK không chấp nhận các trường hợp giới thiệu từ các doanh nghiệp và/hoặc cơ quan tuyển dụng liên quan đến tin tuyển dụng đăng trên trang web này. Tất cả các doanh nghiệp/cơ quan tuyển dụng phải liên hệ với phòng nhân sự/đấu thầu chung và thương mại của GSK để nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản trước khi giới thiệu bất kỳ ứng viên nào cho GSK. Nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản là một điều kiện tiên quyết để đạt được mọi thỏa thuận (bằng lời nói hoặc văn bản) giữa doanh nghiệp/cơ quan tuyển dụng và GSK. Khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản, thì bất kỳ hành động nào của doanh nghiệp/cơ quan tuyển dụng sẽ được coi là đã được thực hiện mà chưa được sự cho phép hoặc thỏa thuận bằng hợp đồng của GSK. Do đó, GSK sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi khoản phí phát sinh từ những hành động như vậy hoặc mọi khoản phí phát sinh từ bất kỳ trường hợp giới thiệu nào từ doanh nghiệp/cơ quan tuyển dụng liên quan đến tin tuyển dụng đăng trên trang web này.

Partner ID

Duration